Jak funguje zdraví

Cítím, před tím než napíšu následující řádky, určité chvění. Pouštím se na tenký led a možná je to i drzost a zároveň nic víc než můj názor.

Vše je zde v souladu s nařízením EU viz preambule.

Fyzické (i psychické) zdraví je dáno především postojem k životu. Proto i v případě výživových přípravků neřešte tolik peníze, jako váš postoj k těmto produktům jako nástrojům prevence chorob a podpory zdraví. Váš postoj a pocit budou tím správným důvodem pro vaše rozhodnutí.

Následující řádky vyjadřují soukromý názor Jakuba Poláka, který nemá žádné státem uznané lékařské vzdělání, proto je na vašem uvážení a pocitu, co z toho vás osloví a co přijmete jako pro vás vhodný pohled na věc.

Zdraví stojí na třech pilířích:

Energie v těle

Tady bych mohl psát mnoho, ale zároveň platí, že co člověk, to názor. Každý si můžeme vyzkoušet, jak myšlenka na šťavnaný rozkrojený citrón spustí sekreci slin. Mnozí si úžívají poslech hudby a ladí se tím do různých nálad. Nepochybujeme, že zdravotní klaun zepšuje zdraví dětí. Známy jsou pokusy s vodou, kde pozitivní myšenky formovaly molekulární strukturu vody (Dr. Masaru Emoto), které lidské tělo obsahuje asi 60%. Nejeden terapeut radí, jak důležité je vyplnit sám sebe svojí energií a nenechat prostor pro cizí a nevítané. Zkrátka to jak se cítíme a na co mysíme, ovlivňuje naše tělesné zdraví.

Prevence a životní styl

Každý člověk je jedinečný, proto co bude fungovat jednomu, nemusí fungovat druhému. Zároveň máme všichni spoustu společných znaků a téměř pro všechny lidi na světě platí určitá pravidla pro pevné zdraví.

Zinzino je vhodné pro ty z nás, kteří uvažují o těle, jako o fyziologicky fungujícím organismu a mají důvěru v aktuání a důkazy podepřené vědecké objevy (které často nezná ani pan doktor) a na tom staví svůj postoj ke zdraví.

Vyvážený poměr omega 3 a 6 mastných kyselin, dostatek mikroživin ve stravě a zdravý mikrobiom je pro většinu lidí klíčem k pevnému zdraví a duševní pohodě. K tomu bude jeden sportovat, jiný tančit, další pečovat o svůj jídeníček nebo o vztahy ve svém okolí.

Klinická medicína

Klinický pochází z řeckého kline, neboli lůžko, nebo také naklánět se. Je tedy určitě lepší balancovat zdraví na prvních dvou pilířích a vyhnout se tak chvíli, kdy se nad vaším lůžkem naklání lékař. Pokud se tak stane a naše obtíže nás donutí vyhledat lékařskou pomoc, máme někdy tendenci se všemi silami stavět na první dva pilíře. Často to opravdu funguje. Jsou známy případy zázračných vyléčení lidí nad kterými byli lékaři bezradní, je popsán případ člověka, který chodí s přerušenou míchou, a i produkty Zinzino mají mnoho lidí, kteří jim vděčí za navrácené pevné zdraví. Současná legislativa nám zakazuje psát, že to či ono léčí, přesto, že to tak často je a odkazuje nás na to že nás léčí klasická - klinická medicína, přesto že to tak často není. Je to z dobrého důvodu. Už Ježíš řekl: “Věř a víra tvá tě uzdraví”. My ale nedokážeme určit kolik kdo má víry a kolik musí odpracovat z toho co dříve pokazil vzhledem ke svému zdraví. Proto jsme jako společnost nastavili mantinely informací plynoucích do veřejného prostoru tak, abychom neodradili někoho od třeba invazivního zákroku klasické medicíny, který mu může třeba i prodloužit nebo zkvalitnit život a nemátli spoustu lidí, kteří ještě nejsou připraveni postavit svoje zdraví na všechny tři pilíře a spoléhají se jen na ten poslední. Chci vás vybídnout, převezměte zodpovědnost za svoje zdraví, stavte se na první a druhý pilíř jak jen to jde a zároveň nezatracujte třetí. Pokud se nám podaří změnit tuto rovnováhu k větší vyváženosti, harmonizujeme tím svůj život, působíme na okolí a nakonec i na celou společnost.

Jakub Polák (březen 2022)