Články pro vaše studium

Nejepší co můžete udělat, je zjistit si informace a vytvořit si vlastní názor.

Affron® nový extrakt šafránu (Crocus sativus L.) zlepšuje náladu u zdravých dospělých

affron®, přírodní extrakt ze šafránu (Crocus Sativus L.) zlepšuje náladu bez vedlejších účinků po jednom měsíci léčby. Napětí, deprese, zmatenost a únava se snížily při dávce 28 mg

Kolektiv @ Science Direct
Share:
Affron® nový extrakt šafránu (Crocus sativus L.) zlepšuje náladu u zdravých dospělých
Affron® nový extrakt šafránu (Crocus sativus L.) zlepšuje náladu u zdravých dospělých

Úvod

V posledních letech byla fytoterapie zkoumána jako zdroj alternativní léčby poruch nálady. Jedním z potenciálních kandidátů je šafrán (Crocus sativus L.), jehož hlavními bioaktivními složkami jsou krociny (karotenoidy) a safranal.

Cíle

Cílem této studie bylo prozkoumat účinnost affron®, standardizovaného extraktu stigmat z Crocus sativus L. na zlepšení nálady, stresu, úzkosti a kvality spánku u zdravých dospělých.

Metody

V této tříramenné studii bylo 128 účastníkům, kteří si sami uvedli špatnou náladu, ale bez diagnózy deprese, podával affron® v dávce 28 mg/den, 22 mg/den nebo placebo v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii, po dobu 4 týdnů. Nálada byla měřena na začátku a na konci studie pomocí dotazníků. Spánek byl monitorován pomocí indexu kvality spánku.

Výsledek

Analýza ukázala významný pokles negativní nálady a symptomů souvisejících se stresem a úzkostí při dávce 28 mg/den (s významným rozdílem mezi 28 mg/den a placebem.

Závěry

affron® zvyšuje náladu, snižuje úzkost a zvládá stres bez vedlejších účinků, nabízí přirozenou alternativu ke standardní léčbě.

Přečtěte si celý text na webu Science Direct: Affron® nový extrakt šafránu (Crocus sativus L.) zlepšuje náladu u zdravých dospělých.