Články pro vaše studium

Nejepší co můžete udělat, je zjistit si informace a vytvořit si vlastní názor.

Autoimunitní onemocnění sniží vitamin D a omega 3 mastné kyseliny

Studie VITAL (USA) prokázala, že vitamin D a omega 3 mastné kyseliny snižují riziko autoimunitní onemocnění.

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. @ SZÚ
Share:
Autoimunitní onemocnění sniží vitamin D a omega 3 mastné kyseliny
Autoimunitní onemocnění sniží vitamin D a omega 3 mastné kyseliny

Studie VITAL (USA) zjišťovala, zda vitamin D a omega 3 mastné kyseliny snižují riziko autoimunitní onemocnění . Celostátní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s dvou faktorovým designem se účastnilo 25 871 účastníků, z toho 12 786 mužů ≥ 50 let a 13 085 žen ≥ 55 let při zařazení do studie. Oba kombinované faktory vykazovaly vyšší účinky ve srovnáních s placebem.

Přečtěte si celý text na webu SZÚ: Autoimunitní onemocnění sniží vitamin D a omega 3 mastné kyseliny.