Články pro vaše studium

Nejepší co můžete udělat, je zjistit si informace a vytvořit si vlastní názor.

Chyby a úskalí terapie statiny

Statiny jsou léky „na cholesterol“, které mohou mít závažné komplikace. Odborný článek už z roku 2003 popisuje známá fakta.

MUDr. Lubor Goláň @ Internimedicina.cz
Share:
Chyby a úskalí terapie statiny
Chyby a úskalí terapie statiny

Statiny patří mezi nejpoužívanější léky v kardiologii. Jejich význam spočívá nejen ve snížení cholesterolu, a tím ve zlepšení rizikového profilu nemocných, ale především ve snížení mortality na kardiovaskulární nemoci u pacientů v sekundární i primární prevenci. S rostoucím používáním statinů však roste riziko nežádoucích účinků.

Přečtěte si celý text na webu Internimedicina.cz: Chyby a úskalí terapie statiny.