Články pro vaše studium

Nejepší co můžete udělat, je zjistit si informace a vytvořit si vlastní názor.

Covid-19 a souvislost s omega-3 MK a vitaminem D ve stravě: studie COMED

Pro prevenci chronických zánětů jsou významné omega-3 mastné kyseliny (MK), především EPA a DHA, ale i vitamin D. Mohou hrát roli v patogenezi onemocnění COVID-19.

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. @ SZÚ
Share:
Covid-19 a souvislost s omega-3 MK a vitaminem D ve stravě: studie COMED
Covid-19 a souvislost s omega-3 MK a vitaminem D ve stravě: studie COMED

Studie cílí na prevenci chronických zánětů. Významné jsou omega-3 mastné kyseliny (MK), především EPA a DHA, ale i vitamin D. Mohou hrát roli v patogenezi onemocnění COVID-19. Vážnou komplikací této diagnózy může být pneumonie pozorovaná až ve 30 % případů středně a těžce nemocných. Studie reaguje na kampaň MZ ČR zaměřenou na zlepšení životního stylu. Víme totiž, že strava většiny české populace má nedostatek těchto protizánětlivých ži­vin.

Přečtěte si celý text na webu SZÚ: Covid-19 a souvislost s omega-3 MK a vitaminem D ve stravě: studie COMED.