Články pro vaše studium

Nejepší co můžete udělat, je zjistit si informace a vytvořit si vlastní názor.

Studie zkoumající dostatek Omega 3 m.k. a následný výskyt ADHD

Další studie dokazující jak je dostatek Omega 3 v prenatálním období v těle matky klíčový pro zdravý vývoj mozku dítěte.

Kolektiv @ The Journal of Pediatrics
Share:
Studie zkoumající dostatek Omega 3 m.k. a následný výskyt ADHD
Studie zkoumající dostatek Omega 3 m.k. a následný výskyt ADHD

Úvod

Zadáním studio bylo vyhodnotit, zda vyšší poměr omega-6:omega-3 (n-6:n-3) polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v plazmě pupečníku je spojen s větším počtem příznaků poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD) ve 4 a 7 letech stáří.

Studie

Tato studie byla založena na populační kohortě narození ve Španělsku. V plazmě pupečníku byly měřeny koncentrace kyseliny arachidonové N-6 a kyseliny n-3 eikosapentaenové a dokosahexaenové. Ve 4 letech byly příznaky ADHD hlášeny učiteli prostřednictvím diagnostického a statistického manuálu duševních poruch ADHD. Ve věku 7 let byly příznaky ADHD hlášeny rodiči.

Výsledek

Vyšší poměr omega-6:omega-3 polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v plazmě pupečníku byl spojen s vyšším indexem ADHD (poměr četnosti výskytu) ve věku 7 let. Asociace nebyla pozorována ve věku 4 let. Pomocí diagnostických kritérií symptomů ADHD nebyly nalezeny žádné asociace.

Závěry

Vysoký prenatální poměr polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem omega-6:omega-3 předcházel objevení se subklinických symptomů ADHD v polovině dětství. Naše zjištění naznačují, že mateřská strava během těhotenství může modulovat riziko rozvoje dlouhodobých symptomů ADHD u potomků.

Přečtěte si celý text na webu The Journal of Pediatrics: Studie zkoumající dostatek Omega 3 m.k. a následný výskyt ADHD.